tibetan thangka paintingthangka paintings
tangka paintings
thanka paintings
tibetan thangkas
Home Click here to search the tibetan thangka painting website

News & History

Artwork

Courses

Artist
    About
    Resume
    Media
    Purpose
    Exhibitions
    Travel & Photography

Shop

Inspiration

Copyright

Contact


Thangka Newsletter subscribe button

Please Share
if you like my work!Follow us:My Google+ Profile
About Resume Media Purpose Exhibitions Travel & Photography
thanka paints and thanka brushes used for tibetan buddhist artthangka artist Carmen Mensinkthangka painter Carmen Mensink

About the artist

Carmen Mensink was born in The Netherlands (1972, Zwolle), and graduated in 1995 as graphic designer
at the Academy of Arts in Kampen. After this she completed a specialisation in Typography at The Hague
Royal Academy of Arts in 1996. After that she worked many years in design and advertising.

After she became a practitioner of Tibetan Buddhism, Carmen met her thangka teacher in 1999, the famous
Andy Weber, got hooked by the ancient tradition and craft of tibetan thangka painting and began her long study with him.
Years later Andy asked her to start teaching.

The painting of thangkas in Tibet was a highly developed and important means of expression, through which
the complete Buddhist philosophy could be explained. And it still has this function; thangkas are used in
monasteries and placed on altars to support the Buddhist practice and meditation. The Chinese invasion
in the 1950's and the destruction of a lot of monasteries and old Tibetan traditions makes it even more
important to keep this beautiful tradition pure and alive.

Carmen: "Painting these enlightened images is like meditation, and for me this is the ideal combination of
practising art and Buddhism at the same time. With my teachings on this art, which I do with a lot of joy and
dedication, I hope to inspire people this way, and besides this I would like to make a small contribution to
pass on this beautiful tradition in the right way."


Carmen lives in Amsterdam and teaches thangka courses in Europe as well as thangka classes in the United States
and in and in Asia. An overview of the venues she teaches at can be found here.
In 2012 she also started to give private thangka teachings in Amsterdam (which can also be booked elsewhere).

Besides painting and teaching Carmen has some other passions: traveling & photography,
make-up for photography and theatre and acting (like playing in a Bollywood movie!).
tibetan thangka paintings


thangka classes in Amsterdam  Carmen Mensink is geboren in Nederland (Zwolle, 1972) en studeerde in 1995 af als grafisch ontwerper
aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Kampen. In 1996 volgde ze de Tweede Fase-opleiding
'Letterontwerpen & Typografie' aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.
Daarna werkte ze jarenlang voor ontwerp- en reclamebureaus.

Nadat ze een beoefenaar werd van het Tibetaans Boeddhisme, leerde Carmen in 1999 haar thangka leraar kennen,
de bekende Andy Weber, viel als een blok voor de oude traditie en vakmanschap van tibetaans thangka schilderen
en begon bij hem haar lange training. Jaren later vroeg Andy haar om les te gaan geven.

Het schilderen van thangka's was in Tibet een zeer ontwikkeld en belangrijk communicatiemiddel, waardoor
de gehele boeddhistische filosofie kon worden uitgelegd. En nog steeds heeft het deze functie; thangka's worden
gehangen in kloosters en boven altaren om de boeddhistische beoefening en meditatie te bevorderen.
De Chinese invasie in Tibet begin jaren '50 vernietigde veel kloosters en oude Tibetaanse tradities, waardoor
het vandaag de dag nog belangrijker is geworden deze mooie traditie op een zuivere manier voort te zetten.

Carmen: "Het schilderen van deze verlichte afbeeldingen is als een meditatie, en voor mij is het dé ideale
combinatie van het beoefenen van kunst en het Boeddhisme. Door het lesgeven in deze kunst, dat ik met
veel plezier en toewijding doe, hoop ik naast het inspireren van anderen een kleine bijdrage te leveren om
deze prachtige traditie te behouden en op de juiste wijze door te geven.


Carmen woont in Amsterdam en geeft naast thangka cursussen en Boeddha schilderen in Nederland
ook elders thangka lessen in diverse landen in Europa zowel als thangka workshops in de Verenigde Staten.
Haar CV kunt u hier vinden.

Sinds 2012 geeft Carmen daarnaast ook Privé Thangka lessen in Amsterdam (ook voor andere plaatsen te boeken).

Naast schilderen en lesgeven heeft Carmen nog andere passies: reizen & fotograferen,
visagie & grime, en acteren (zoals het meespelen in een Bollywoodfilm!).